Rozbalená hra 6 bere

Rozbalená hra 6 bere

6 BERE!

Wolfgang Kramer

Nejde o hru pro voly!

Hráči: 2-10

Stáří: od 10 let

Obsah: 104 karty, 1 herní návod

POPIS HRY

Cílem hry je nebrat si žádné karty. Každá karta, kterou si musíte vzít, vám za každého vola

přináší jeden minusový bod. Vítězem se stává ten, kdo má na konci nejméně volů.

PŘÍPRAVA HRY

Připravte si papír a tužku, zamíchejte karty a rozdejte každému hráči deset karet. Vezměte

si je do ruky a seřaďte je vzestupně podle čísel, jež jsou na nich uvedená.

Vytvoření čtyř řad

Ze zbývající hromádky karet položte vrchní 4 karty lícem vzhůru doprostřed stolu. Každá

karta tvoří začátek řady, která smí včetně této karty obsahovat maximálně 5 karet. Hromádka

karet, která nyní zbývá, bude zapotřebí teprve v další hře.

Obr. 1 ukazuje 4 řady na začátku hry:

12

37

43

58

PRŮBĚH HRY

I. Vyložení karet

Každý hráč vyloží před sebe na stůl jednu kartu lícem dolů. Teprve poté, co tak učiní

poslední hráč, se karty otočí.

Ten, kdo vyložil nejnižší kartu, ji umístí jako první do jedné ze čtyř řad, potom se umístí

druhá nejnižší karta atd., dokud není do některé řady umístěna i nejvyšší karta tohoto kola.

Karty se umisťují do řady vždy za sebou. Pak se tento postup opakuje tak dlouho, dokud se

nevyloží všech 10 karet.

Jak se karty řadí?

Každá vyložená karta se hodí vždy pouze do jedné řady.

Platí následující pravidla

1. pravidlo: „Vzestupné pořadí čísel“

Karty jedné řady musí být vždy řazeny vzestupně podle svých čísel.

2. pravidlo: „Nejnižší rozdíl“

Karta musí být vždy umístěna do té řady, jejíž poslední karta vykazuje vůči této nové kartě

nejnižší rozdíl.

Příklad:

Jak je znázorněno na obr. 1, mají poslední karty 4 řad následující hodnoty: 12, 27, 43 a 58.

Hráči vyloží následující karty: 14, 15, 44 a 61.

„14“ je nejnižší karta. Přiřazuje se jako první. Podle pravidla 1 může přijít pouze do řady 1 za

„12“; stejným způsobem se naloží s kartou „15“. Kartu „44“ je možné podle pravidla 1

umístit jak do řady 1, tak do řad 2 nebo 3. Podle pravidla 2 „nejnižší rozdíl“ musí ale přijít do

řady 3. Karta „61“ musí podle pravidla 2 přijít do řady 4.

Obr. 2 ukazuje 4 řady po 1. kole

12 14 15

37

43 44

58 61

II. Braní karet

Dokud je možné umisťovat každou kartu do nějaké řady, je všechno v nejlepším pořádku. Co

se ale stane s řadou, která je plná, nebo s kartou, která se nehodí do žádné řady? V obou

případech si hráč, který takovou kartu vyložil, musí vzít karty.

3. pravidlo: „Plná řada“

Plná řada obsahuje 5 karet. Když musí být do takové řady podle pravidla 2 umístěna šestá

karta, musí si hráč, který ji vyložil, vzít všech 5 karet této řady. Jeho šestá karta představuje

začátek nové řady.

Příklad:

Naši čtyři hráči vyloží následující karty: 21, 26, 30 a 36.

„21“ a „26“ přijdou do první řady, která je nyní se svými 5 kartami plná. Hráč, který vyložil

„30“, musí svou kartu rovněž položit do první řady. Protože je to šestá karta, musí si vzít pět

karet první řady. Jeho „30“ nyní představuje první kartu první řady. „36“ musí rovněž přijít do

první řady a umístí se za „30“.

Obr. 3 ukazuje 4 řady po 2. kole:

30 36

37

43 44

58 61

4. pravidlo: „Nejnižší karta“

Pokud někdo vyloží kartu, jejíž číslo je tak nízké, že se nehodí do žádné řady, musí si vzít

všechny karty jedné libovolné řady a jeho „nízká“ karta pak představuje první kartu této řady.

Příklad:

Byly vyloženy následující karty: 3, 9, 68 a 83.

Karta „3“ musí být jakožto nejnižší umístěna jako první. Nehodí se do žádné řady. Proto hráč

vyprázdní jednu libovolnou řadu. Vybere si řadu 2 a vezme si „37“. Se svou „3“ vytvoří

novou řadu 2. Hráč s kartou „9“ měl štěstí, neboť nyní může svou „9“ umístit za „3“.

Obr. 4 ukazuje 4 řady po 3. kole:

30 36

3 9

43 44

58 61 68 83

Doporučení:

Kdo si musí vzít na základě „nízké karty“ celou řadu, vybírá si zpravidla řadu s nejméně

minusovými body.

VOLI = MINUSOVÉ BODY

Na každé kartě jsou mezi čísly vyobrazeny hlavy volů. Každý vůl představuje jeden minusový

bod!

Všechny karty s

násobky pěti (5, 15, 25 atd.) mají 2 voly.

násobky deseti (10, 20, 30 atd.) mají 3 voly.

násobky jedenácti (11, 22, 33 atd.) mají 5 volů.

Číslo „55“ je násobkem jak jedenácti, tak pěti, proto má tato karta 7 volů.

HROMÁDKA VOLŮ

Karty, které si musíte vzít, pokládáte před sebe na stůl na takzvanou „hromádku volů“.

Pozor! Karty, které si hráč musí vzít, si nesmí vzít do ruky.

KONEC HRY

Hra končí, když jsou všechny karty vyloženy. Nyní si každý vezme svou hromádku volů a

spočítá své minusové body.

Výsledky všech hráčů se zaznamenají na list papíru a okamžitě začíná nová hra.

Hraje se několik her za sebou, dokud některý z hráčů nenasbírá celkem přes 66 volů. Vítězem

se stává ten hráč, který má nejméně volů

Před začátkem hry se je samozřejmě možné dohodnout na jiném počtu bodů nebo na

maximálním počtu kol.

HERNÍ TIPY

Dva příklady by měly ukázat, jak je možné proniknout do této hry.

V příkladu 1 vykládá hráč kartu „45“, protože se domnívá, že ji bude moci položit do třetí

řady za „41“. V tom se mýlí, neboť ji musí umístit za „42“ do čtvrté řady. Podle pravidla 2 je

zde nejnižší rozdíl. Protože se jedná o 6. kartu, musí si vzít celou řadu 4.

Obr. 5 ukazuje vyložené karty k př. 1:

16 22

20 21 32

31 41

35 36 38 40 42

V příkladu 2 vyložil hráč kartu „62“ a myslel si, že udělal dobrý tah. Chtěl ji položit do řady

1. To se ale ošklivě zmýlil. Ve stejném tahu totiž vyložil jiný hráč „29“ a vyprázdnil první

řadu (nejnižší karta). Nyní musí náš přítel položit svou kartu do čtvrté řady a vezme si všech 5

karet!

Obr. 6 ukazuje vyložené karty k př. 2:

61

20 21 32

31 41

35 36 38 40 42

PROFESIONÁLNÍ VARIANTA pro 2-6 hráčů

Kdo má v oblibě taktiku, tomu doporučujeme tuto variantu hry. Pravidla základní hry stále

platí. Navíc se uplatní ještě následující pravidla:

1. Všechny karty ve hře jsou známé

Počet karet závisí na tom, kolik se účastní hráčů.

Množství karet se určí podle následujícího vzorce: počet hráčů krát 10 plus 4 karty.

Př.: 3 hráči – 34 karet od 1 do 34

4 hráči – 44 karet od 1 do 44 atd.

Všechna vyšší čísla karet se dopředu vytřídí.

2. Každý hráč si vybere svých 10 karet sám.

Karty se vyloží na stůl lícem vzhůru. Hráči si berou popořadě vždy po jedné kartě, dokud jich

nemají v ruce deset. Nyní musí na stůl položit ještě 4 karty, jež představují 4 řady.

Další průběh hry odpovídá základní variantě.

Leave a Reply

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Please insert the signs in the image: