Obal hry Blafuj

Obal hry Blafuj

Cíl hry

Snahou každého z hráčů je přinutit ostatní protihráče k chybnému úsudku a tak způsobit, aby měli před sebou co nejvíce vyložených karet. Toho dosáhne tím, že hráč nabídne protihráči kartu a současně řekne, ať již blafuje, nebo říká pravdu, jaký tvor na kartě je. Karta skončí u hráče, který nedokáže odhadnout, jestli spoluhráč mluví pravdu nebo ne.

První hráč, u kterého takto skončí 4 karty se stejným motivem anebo hráč, kterému dojdou všechny karty a nemá čím začít další kolo, prohrává.

Příprava hry

Všech 64 karet se dobře promíchá a rozdá obrázkem dolů všem hráčům tak, aby každý měl stejný počet karet. Přebytečné karty se odloží mimo hru. Pravidla pro hru 2 hráčů viz varianty hry.

Průběh hry

Hráč, který je na tahu (v našem případě Pepa) si vybere jednu ze svých karet v ruce. Tuto kartu položí před sebe obrázkem dolů, pošle ji libovolnému ze svých protihráčů (například Janě) a současně řekne (může blafovat, anebo říct pravdu, to záleží na strategii hráče), co je na kartě za obrázek – v našem případě třeba „Šváb“.

Jana má nyní dvě možnosti:

Přijmout kartu

Jana se rozhodla kartu přijmout. Před tím, než kartu ze stolu zvedne, řekne nahlas „správně“ nebo „špatně“. „Správně“ řekne, pokud věří Pepovu tvrzení, že na kartě je šváb, „špatně“ řekne, pokud bude o Pepovu tvrzení pochybovat. Pokud byl odhad Jany správný – tj. řekla „správně“ a na kartě skutečně byl šváb, nebo naopak řekla-li „špatně“ a na kartě šváb skutečně nebyl- musí si vzít Pepa kartu zpět a položí ji viditelně před sebe obrázkem nahoru. Pokud však byl odhad Jany špatný, tj. řekla-li „správně“ a na kartě šváb nebyl, nebo naopak, řekla-li „špatně“ a na kartě šváb skutečně byl, musí si kartu nechat a položí si ji viditelně před sebe obrázkem nahoru.

Poslat kartu dalšímu hráči

Jana se rozhodla kartu nepřijmout a míst

o toho ji přeposílá jinému hráči (například Elišce). V takovém případě se Jana, před tím, než kartu odešle, na ni může podívat (tak aby ji ale neviděli ostatní hráči). Navíc musí Jana, při přeposlání karty, buď potvrdit Pepovo tvrzení, tj. řekne „šváb“, nebo může Pepovo tvrzení změnit a říci jakékoliv jiné zvíře z karet, například „pavouk“
Nyní má Eliška dvě možnosti, a tak hra pokračuje dále.
Karta může být přeposlána pouze hráčům, kteří ji ještě neviděli. Pokud se stane, že karta již byla přeposlána všem hráčům, tak poslední hráč, u kterého karta skončila již má pouze jednu, a to 1. Možnost. Musí tedy kartu přijmout a tedy se rozhodnout, jestli hráč, který přeposílal kartu jako poslední, říká pravdu, anebo blafuje. Hráč, u kterého karta zůstala, si ji položí před sebe obrázkem nahoru. Tento hráč poté začíná další kolo a nabízí tak kartu ze své ruky.

Konec hry
Hra končí:
– Když má hráč před sebou vyložené čtyři karty se stejným motivem- například švábem. Tento hráč prohrál. Ostatní hráči se podělí o vítězství.
– když hráč, který má začínat kolo, nemá v ruce již žádné karty, a tudíž nemá kartu, se kterou by nové kolo začal, i v tomto případě tento hráč prohrál a ostatní se podělí o vítězství.

Pravidla pro dva hráče

Hrají-li pouze dva hráči, odstraní se před rozdáním z balíčku deset karet, aniž by se na ně hráči dívali. Navíc při hře dvou hráčů nelze pochopitelně použít možnost číslo dvě – posílání karty dalšímu hráči.

Hra končí:
– když má hráč před sebou vyložených pět karet se stejným motivem – například švábem
– když hráč, který má začít další kolo nemá v ruce již žádné k

arty a tudíž nemá kartu, se kterou by nové kolo začal

ukázka karet ze hry Blafuj

ukázka karet ze hry Blafuj

Leave a Reply

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Please insert the signs in the image: