Základní pravidla

 1. Hraje se po dvojicích. Hráči sedící naproti sobě hrají společně proti druhé dvojici sedící kolmo. Členové dvojice se ale mezi sebou nesmějí domlouvat.
 2. Hraje se tolik partií, až jedna z dvojic dosáhne předem stanoveného počtu bodů, obvykle 100.

Začátek hry

 1. Všechny kostky se rozloží na stole lícem dolů a důkladně zamíchají.
 2. Každý hráč si vylosuje sedm kostek, takže celá sada bude před partií rozebrána. Vylosované kostky si hráč postaví před sebe na hranu tak, aby o nich měl dobrý přehled a ostatní mu do nich neviděli.
 3. Hráč, který má před první partií kostku se dvěma šestkami, začíná. Při dalších partiích se hráči v zahajování hry střídají, počínaje hráčem po levici toho, který začínal první partii.
 4. Začínající hráč vybere jednu ze svých kostek a položí ji doprostřed stolu. V první partii je to vždy kostka se dvěma šestkami. V dalších partiích to může být libovolná kostka.

Průběh hry

 1. Hráč, který je na tahu, vybere ze svých kostek takovou, která má alespoň na jedné straně stejný počet ok, jako jeden konec řady kostek vyložených na stole. Tuto kostku přiloží na konec řady tak, aby se strany se stejným počtem ok dotýkaly.
 2. Podle tradice se kostky s rozdílnými polovinami kladou na délku, dubly (kostky s oběma polovinami stejnými) na výšku. Pro hru ovšem toto pravidlo nemá zvláštní význam, protože za dubl se tak jako tak musí položit kostka, která má na jedné straně stejný počet ok, jako mají strany dublu.
 3. Kostku lze přiložit pouze na jeden či druhý konec řady. Větvení uprostřed řady není dovoleno.
 4. Hráč, který nemá kostku, kterou je možné přiložit k řadě, řekne dál. Nesmí se vzdát tahu, pokud táhnout může.

Konec hry

 1. Partie končí, když jeden hráč přiloží k řadě svou poslední kostku. Všem ostatním hráčům (včetně spoluhráče toho, kdo uzavřel partii) se sečte hodnota kostek, které jim zbývají v ruce. Partii vyhrála dvojice, jejíž součet je nižší, a získává za ni tolik bodů, kolik zbylo v ruce druhé dvojici.
 2. Partie rovněž končí v případě, že ani jeden hráč nemůže pokračovat. Vyhrává dvojice, které zbyly v ruce kameny s nižším součtem ok. I v tomto případě získají vítězové za partii tolik bodů, kolik zbylo v ruce jejich soupeřům.
 3. Celá hra končí, jestliže jedna z dvojic dosáhla předem stanoveného počtu bodů (např. 100).

Alternativní hry domina

Bergen

28 dominových kostek)

 • Všechny kostky otočíme lícem dolů a promícháme. Každý hráč si vylosuje šest kamenů.
 • Hru zahájí hráč, který má nejnižší dublovou kostku. Položí jí do prostřed stolu a obdrží za ní dva body. Nemá-li žádný hráč dublovou kostku, začíná hráč s nejnižší kostkou (nejmenším součtem ok).
 • Hráči pak postupně přikládají po jedné kostce na ten či onen konec řady, a to podle základních pravidel (to znamená stejná čísla k sobě). Cíl hry je však jiný. Hráči se snaží přikládat kostky tak, aby se na obou koncích řady objevili stejná čísla. Kdykoli se to některému hráči podaří získává dva body. Nastala-li však tato situace přiložením dublové kostky, získá hráč dokonce tři body.
 • Nechce-li nebo nemůže hráč přiložit žádnou ze svých kostek, dobere si jednu kostku z rezervy. Jestli-že nechce nebo nemůže hrát ani teď, hraje další hráč.
 • Dostane-li se partie po rozebrání do slepé uličky – žádný z hráčů nemůže přiložit další kostku – partie končí. Vítězí v ní ten, komu nezůstal v ruce žádný dubl. Mají-li dubly všichni, vyhrává ten, kdo jich má méně. Mají-li všichni po jednom, vyhrává hráč s nejnižším dublem. Když nikdo nemá dubl, sspočítají očka na všech svých kostkách a vítězem se stává hráč s nejnižším součtem. Vítěz si připočte jeden bod.
 • Hra pokračuje dalším kolem. Absolutním vítězem se stane hráč, který získá jako první patnáct bodů.

Vlaky

91 dominových kostek)

Tato hra vznikla při pokusu o rozluštění velmi zmateně psaných pravidel ke hře Cardinal Mexican Train – součásti řady pravidel, přikládaných k sadě dvanáctiokého domina americkou firmou Cardinal. Jo a jen tak mimochodem – ten překlad a luštění spáchal Dan Zeman.

 • Hráči skládají z dominových kostek tzv. vlaky. Vlak má na jednom konci lokomotivu a přidávat se smí pouze na druhý konec.
 • Posloupnost kostek musí být střídavě vzestupná a sestupná: Má-li naposledy přiložená kostka (poslední vagón vlaku) na začátku (na straně blíže k lokomotivě) vyšší číslo než na konci, musí nově připojovaný vagón mít na začátku stejný počet ok jako volný konec vlaku a na konci musí mít vyšší počet. Obdobně pokud má poslední vagón vlaku na začátku nižší číslo než na konci, musí nově připojovaný vagón mít na konci nižší číslo.
 • Kostky se stejnými čísly na obou stranách (dubly) lze použít jako žolíky: podle potřeby považujeme jejich jednu stranu za vyšší nebo nižší než stranu druhou. Jakmile ale byl dubl použit v konkrétním vlaku, zůstává až do konce hry rostoucí nebo klesající podle toho, za kterou kostku byl připojen. Například za vlak 12/6-6/8-8/8 lze položit 8/9, ale nelze položit 8/4, protože dubl 8/8 byl použit jako klesající.
 • V jedné hře se sestavuje obvykle několik vlaků. Alespoň jeden je vždy společný, centrální, přikládat k němu mohou všichni. Některé vlaky jsou též soukromé a přikládat k nim smí, s jednou výjimkou, pouze hráč, který je vytvořil.
 • V každém tahu může hráč provést právě jednu z následujících akcí:
  • Založit nový centrální vlak a případně k němu hned přiložit libovolný počet kamenů. Centrální vlak musí začínat dublem (žolíkem), přičemž až následující přikládající hráč se rozhodne, zda šlo o vzestupný nebo sestupný kámen. Je možné založit pouze centrální vlak, jehož lokomotiva má nejvyšší možný počet bodů, který ještě není vyložen na stole. Hra tedy nutně začíná založením dvanáctkového centrálního vlaku. Majitel jedenáctkového žolíka se pak může rozhodnout, zda ho chce přiložit k dvanáctkovému vlaku, nebo zda chce vytvořit nový jedenáctkový vlak. Jakmile se rozhodne a jednu z možností provede, stojí před podobnou volbou majitel desítkového žolíka atd.
  • Založit svůj soukromý vlak a případně k němu hned přiložit libovolný počet kamenů. Lokomotiva soukromého vlaku musí mít na začátku stejné číslo, jako jeden z již existujících centrálních vlaků. Od každého čísla si však jeden hráč smí založit nejvýše jeden vlak.
  • Přiložit libovolný počet kamenů k jednomu existujícímu centrálnímu nebo svému soukromému vlaku. Musí přitom respektovat pravidlo o vzestupnosti a sestupnosti, uvedené výše.
  • Nemůže-li (nebo nechce-li) hráč přiložit k žádnému vlaku ani vytvořit nový vlak, vylosuje si další kámen (pokud ještě nějaké zbývají). Pokud potom může (a chce) založit nebo prodloužit vlak, provede to. Jinak zvolí jeden ze svých soukromých vlaků a označí ho sirkou. Ostatní hráči od této chvíle mohou přikládat i na konec jeho vlaku. Sirku smí hráč odstranit až v okamžiku, kdy na konec svého vlaku sám přiloží další kámen. Trestu za neschopnost táhnout je hráč zproštěn, pokud nemá žádné soukromé vlaky, nebo pokud je má již všechny označené sirkou.
  • Přiložit libovolný počet kamenů k jednomu cizímu soukromému vlaku označenému sirkou.
 • Vyhrává hráč, který se jako první zbaví všech svých kostek. Obdobně jako v základní verzi domina si započítá tolik bodů, kolik je součet ok na všech kostkách, které zbyly v ruce jeho soupeřům.

 

Leave a Reply

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Please insert the signs in the image: