Halali!

Obal hry Halali!

Obal hry Halali!

Zábavná hra pro dva hráče 🙂

Herní materiál

  • 1 herní plán, šachovnice 7×7 plus 4 východy z plánu nacházející se u prostředních polí všech 4 stran plánu
  • 8 kartiček modrých (šelmy), z toho 2 medvědi a 6 lišek
  • 10 kartiček hnědých (lidi), z toho 2 dřevorubci a 8 lovců
  • 30 neutrálních zelených kartiček 7 kachen, 8 bažantů a 15 stromů
  • všech 48 kartiček má stejnou rubovou stranu

Příprava hry

Kartičky se zamíchají a položí rubovou stranou na herní plán, prostřední pole se ponechá prázdné.

Hráči se domluví, kdo bude hrát za lidi a kdo za šelmy.

Hru zahajují šelmy.

Průběh hry
Hráči se střídají v tazích.

V jednom tahu může hráč buď otočit libovolnou jednu kartičku lícovou stranou nahoru, nebo pohnout se svou vlastní nebo neutrální jednou kartičkou.
Tah je povinný.

Otáčení kartiček

Není povoleno při otočení kartičky s ní rotovat, otáčí se vždy překlopením kartičky ve směru od sebe. (Toto pravidlo se musí dodržovat kvůli kartičkám lovců.)

Pohyb kartiček

Všechny kartičky se smějí pohybovat pouze vertikálně nebo horizontálně.

V jednom tahu je možno vykonat pohyb kartičkou pouze v jednom směru.

Kartičky se smějí pohybovat pouze po neobsazených polí (vyjma pravidla o sebrání kartičky).

Je zakázáno tahnout kartičkou na pole, ze kterého tato kartička právě přišla v předchozím tahu.

Jestliže jeden hráč ve svém tahu táhnul nějakou neutrální kartičkou nebo tuto kartičku právě otočil, nesmí s ní jeho soupeř v následujícím tahu táhnout.

Mědvěd a dřevorubec se smí pohybovat pouze na sousední pole, ostatní figurky se mohou pohybovat o libovolný počet polí.

Kartička může v rámci svého pohybu sebrat neutrální kartičku nebo kartičku soupeře, nachází-li se tato ve směru pohybu kartičky (a je-li již otočená). V takovém případě pak musí na tomto poli ukončit svůj pohyb.

Je přesně určeno, která kartička smí sebrat kterou:

dřevorubec smí sebrat pouze strom

lovec smí sebrat medvěda, lišku, kachnu nebo bažanta, ale pouze ve směru pušky (na rozdíl od pohybu, který smí vykonat v libovolném směru)

medvěd smí sebrat pouze lovce nebo dřevorubce

liška smí sebrat pouze kachnu nebo bažanta

Konec hry

Závěrečná fáze hry začíná po otočení poslední zakryté karty.

V závěrečné fázi, kromě normálního tahu, je možno též vyvést kartičku z hracího plánu jedním ze 4 východů. Hráč, který vyvedl kartičku ven, ji získává. Získané kartičky se hodnotí stejným způsobem jako sebrané kartičky.

Každý hráč zahraje v závěrečné fázi 5 tahů, poté hra končí.

Hráči si sečtou body za jednotlivé sebrané a získané kartičky. Vítězí hráč, který dosáhl více bodů.

Bodové hodnoty kartiček:

medvěd – 10 bodů

liška – 5 bodů

lovec – 5 bodů

dřevorubec – 5 bodů

bažant – 3 body

kachna – 2 body

strom – 2 body

Leave a Reply

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Please insert the signs in the image: