Théby

Archeologie a průzkum neznámých oblastí jsou dvě témata, která si v deskových hrách najdou vždy své místo. Cestování, nalézání vzácných artefaktů, získání slávy a bohatství – koho by takové dobrodružství nelákalo?

Hra Théby – obal hry

Děj hry Théby se odehrává na počátku 20. století. Hráči se ocitají v rolích archeologů, kteří putují po Evropě a hledají informace o pěti lokacích, kde budou provádět vykopávky: Egypt, Řecko, Kréta, Palestina a Mezopotámie. Kromě získávání informací o konkrétních vykopávkách nebo všeobecných informací (jsou těžší zjistit a získání trvá delší dobu) sbírají hráči vybavení a asistenty, kteří jim ulehčí budoucí úkoly (například asistent pro výzkum se započítá jako bonus k Vašim znalostem, auto zkrátí cestovní čas mezi různými oblastmi). Vybavení a asistenti jsou prezentováni na hracích kartách, které označují co které vybavení či asistent dělá a kde se dá najít.

Jakmile se hráč rozhodne, že je dostatečně vybaven na průzkum vykopávek, odjede do oblasti  kterou si vybere a může začít kopat. Čím více informací o dané vykopávce hráč má, tím více bude úspěšnější. Pokud se další hráč rozhodne vydat na místo, kde už nějaký hráč kope, bude mít méně artefaktů k nalezení. Čím déle hráč stráví kopáním na jedné vykopávce, tím více artefaktů najde.

Každá akce, kterou hráč může udělat (pohyb, sběr, kopání) zabírá čas. Získání karet trvá neměnný čas (například získat 1 bod znalostí trvá 1 týden, získání asistenta trvá 2 týdny). Pohyb od města k městu zabere 1 týden a samotné kopání může trvat až 12 týdnů (každý hráč se sám rozhoduje, jak dlouho zůstane na vykopávce). V herním čase se hra odehrává po dobu dvou až tří let – podle toho, kolik hraje hráčů. Tak či tak, hra končí rokem 1903. Zajímavým prvkem hry je fakt, že hráči mohou dělat akce v minulosti jiného hráče! Hráč, který je poslední (v časové linii), může ovlivnit minulost hráče, který je v čase před ním. Tento herní prvek nabízí hráčům zajímavé možnosti. Rozhodnutí mezi akcí za více bodů, která ovšem trvá déle, nebo akcí, která hráči přinese méně bodů, avšak není časově náročná je klíčovým prvkem hry.

 

Rozložená hra Théby

Rozložená hra Théby

Théby jsou nenáročná hra, která v sobě nese velký prvek náhody. První část hry je závod po Evropě s účelem získání nejlepších karet s informacemi, vybavením či asistenty. Jakmile se hráč rozhodne, že je dostatečně vybaven pro vykopávky, začíná druhá část hry. Hráč se vydá na specifickou vykopávku, začne kopat a rozhodne se, jak dlouho tam zůstane. Každá vykopávka obsahuje mnoho bezcenných tretek, ale pouze artefakty jsou bodově hodnoceny. I tady hraje náhoda velkou roli, protože hráč nikdy neví, zda najde hodnotný artefakt, nebo bezcenný šunt.

Na konci hry se udílí body několika oblastem:

–          Artefakty

–          Počet navštívených vykopávek

–          Největší získané množství informací o vykopávce

–          Počet udělených přednášek

Tedy nejen sběr artefaktů je důležitý, ale i získání a předávání vědomostí je bodově hodnocené.

Hru je nejlépe hrát ve třech až čtyřech hráčích. Pokud hrajete jen ve dvou, je větší šance, že jeden hráč vybere hodnotné artefakty a na konci hry se tato skutečnost projeví v udělených bodech.

Graficky je hra velice pěkná, ať už hrací deska či herní komponenty. Théby jsou velice chytlavá hra. Snad jediná nevýhoda je ta, že je ve hře opravdu veliký element náhody.  „Vážné hráče“ nejspíš nezaujme na dlouho.

Přeju příjemné hraní 🙂

Miloš

Leave a Reply

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Please insert the signs in the image: