Trans Amerika hra pro dva až šest hráčů. Velmi jednoduchá, oddechová hra :).

Obal hry Trans America

Obal hry Trans America

Pravidla:

Rozložíme hrací plán, vyberete si barvu, za kterou budete hrát, a na hrací plán postavíte si svůj hrací kámen označující začátek stavby železnice, a ještě na ukazatele bodů,  na lokomotivní depo, si postavíte svou lokomotivu. Pokud se hry účastní pouze 2 nebo 3 hráči, je 10 karet s městy (2 od každé barvy) označených okrajem s přerušovanou čárou vytříděno a uloženo zpátky do krabice. Nebudou již dále ve hře používány. Karty s městy zamícháte a rozložíte rubovou stranou nahoru na hrací plán. Každý hráč si vezme 5 karet různé barvy (1 červenou, 1 oranžovou, 1 žlutou, 1 zelenou, 1 modrou) a tajně si je prohlédne. Karty, které zůstaly položené na hrací ploše, se odloží stranou pro další kola hry.

Určíme hráče, který hru zahájí. Ten před sebe položí startovní kartu.

Cíl

Cílem hry je spojit svých pět měst kolejemi. Jen co se to některému z hráčů podaří, je první kolo ukončeno. Ostatní hráči ztrácejí body. Vyhrává ten, kdo má při ukončení hry nejvyšší počet bodů.

Herní kolo

Průběh jednoho kola hry

Hru zahajuje vybraný hráč a ostatní spoluhráči pokračují po směru hodinových ručiček.

V prvním tahu pokládá každý hráč svůj startovní kámen na libovolný neobsazený průsečík (místo, kde se čáry protínají). Může to být také město. Startovní kámen je výchozím bodem pro výstavbu vlastní železniční sítě.

A v této chvíli může začít výstavba železnice.

V rámci jednoho tahu se pokládají 1 až 2 koleje na neobsazené jednoduché čáry (přes rovinatý terén A), nebo 1 kolej na neobsazenou dvojitou čáru (jako most přes řeku B, příp. jako tunel skrz horu C).

 • Každý hráč pokládá koleje pouze na tu železniční síť, v níž má svůj startovní kámen – tzn. položená kolej musí vycházet s vlastního startovního kame­ne nebo s ním musí být spojena kolejí.
 • Každý hráč musí v rámci svého tahu položit aspoň jednu kolej.

Poznámky:

 • Hráči mohou své železniční sítě navzájem propojovat a poté je používat jako své vlastní železniční sítě.
 • Hráč může v každém místě odbočit ze své vlastní sítě.
 • Pokud hráč chce položit v rámci jednoho tahu dvě koleje, může je položit na dvou různých místech ve své vlastní sítě.

Ukončení jednoho kola hry

Poté co je 5 měst jednoho hráče navzájem spojeno, končí jedno kolo hry. Jako důkaz musí hráč ukázat svých 5 karet s městy.

Hráči, kteří nestihli propojit všechna svá města, ztrácejí body za každou chybějící kolej, která měla vést k městům, jež zůstala nepropojena.

 • minus 1 bod za každou kolej, kterou by bylo potřeba položit přes jednoduchou čáru (rovinatý terén)
 • minus 2 body za každou kolej, kterou by bylo potřeba položit přes dvojitou čáru (řeka nebo hora)

Za každý minus bod táhne hráč svou lokomotivou jedno políčko směrem k závoře. Lokomotivy mohou stát na jednom políčku a mohou se rovněž míjet.

Příprava dalšího kola

 • Všechny koleje se uklidí z hracího plánu.
 • Každý hráč dostane zpět svůj hrací kámen.
 • Stejně jako v předchozím kole bude dobře zamícháno všech 35 (příp. 25) karet s městy.
 • Každý hráč si znovu vybere 5 karet různé barvy.
 • Startovní karta přechází k sousedovi, kterého máme po levé straně, a ten pak začíná nové herní kolo.

Závěr hry

Hra končí po několika kolech ve chvíli, kdy alespoň jeden z hráčů překročil se svou lokomotivou závoru. Ten, kdo má pak nejvíce bodů, vyhrává. Při vyrovnaném bodovém stavu se z vítězství může radovat více hráčů zároveň.

Trans Evropa má úplně stejný pravidla, jen na herním plánu máte města Evropy.

 

Leave a Reply

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Please insert the signs in the image: